China: Oficinas y dormitorios en Zhejiang – Li Xiaodong Atelier

China: Oficinas y dormitorios en Zhejiang - Li Xiaodong Atelier

Foto: Martijn de Geus

China > Oficinas y dormitorios en la provincia de Zhejiang, diseñado por Li Xiaodong Atelier – Martijn de Geus, Jerry Hau, Ying Xin, Renske van Dam [dezeen]