España: 47 viviendas de protección oficial en Barcelona – Narch Arquitectes, dataAE, Maira Arquitectes

España: 47 viviendas de protección oficial en Barcelona - Narch Arquitectes, dataAE, Maira Arquitectes
Foto: Adrià Goula

España: 47 viviendas de protección oficial en Barcelona, proyectada por Narch Arquitectes, dataAE, Maira Arquitectes [Arquitectura Viva]